Nedir?

Dr. Oytun MANAV - O.M.O.K. / Nedir?
Önceki Sayfa

S: Ortodontik tedavi nedir?
C: Ortodontik tedavi,
-dişlerde eğrilik, çapraşıklık, aralık, dizilim bozukluğu,
R03;-Alt ve üst çene kemiklerinde ön-arka, sağ-sol ve dikey yönlerde sorun olması durumunda dişlere kuvvet uygulayarak ve/veya ameliyat ile hem dişlerin hem de çene kemiklerinin  düzeltilmesi işlemine denir.

S:  Dişler için yer darlığı nedir?
C: 6-7 yaşlarında çıkmaya başlayan daimi dişlerden, ilerleyen yaşlarda çeşitli nedenlerle çeneler içerisinde çıkacak yer bulamaması sonucu oluşan duruma “dişler için yer darlığı” adı verilir.

S: Çeneler için yer darlık nedir?
C: Çeşitli nedenlerle üst çene, alt çene ile ters kapanıştadır. Bu, genellikle üst çene darlığından kaynaklanır ve üst çenenin alt çeneye göre ters kapanışta olmasına “çene darlığı” adı verilir.

S: Diş eksikliği nedir?
C: Diş eksikliği terimi adimi dişler için geçerlidir. Çünkü süt dişlerinde sayısal olarak eksiklik genellikle gözlenmez. Diş eksikliği, daimi dişlerin sayısındaki - 20 yaş dişleri hariç - eksiklik olarak değerlendirilir.

S: Ortodontik problemler neden oluşur?
C: Ortodontik problemler;

 • Süt dişlerinin genellikle çürük nedeniyle erken kaybı ve takiben önleminin alınmaması sonucu oluşur, ayrıca

 • Daimi diş boyutlarının sahip olunan çene kemiğine kıyasla aşırı büyük ya da küçük olması

 • Daimi diş eksiklikleri

 • Daimi dişlerin ağızda bulunması gereken yerden daha farklı yerden sürmesi

 • Daimi dişlerden biri veya bir kaçının gömülü kalması

 • Tedavi edilmesinde gecikilen dişlerin varlığı

 • Okul çağına kadar devam eden emzik emme

 • Parmak emme gibi kötü alışkanlıklar

 • Aileden gelen çene deformiteleri (bozuklukları)

 • Geniz eti veya başka nedenlerden dolayı ağızdan yapılan solunum

 • Çene veya yüze gelen travmalar

 • Kronik dişeti hastalıkları gibi nedenlerden dolayı oluşur.

S: Şiddetli çene anomalisi ile kastedilen nedir?
C: - Alt ve üst çenenin ön-arka yöndeki ilişkilerinde;

 • Alt çenenin üst çeneye göre önde olduğu durumlar veya üst çenenin alt çeneye göre geride olduğu durumlar

 • Alt çenenin üst çeneye göre belli bir miktardan daha fazla geride olduğu durumlar

 • Alt ve üst çenenin dikey yönde açık kapanışa sahip olduğu durumlar

 • Damak dudak yarıklı hastaların sadece ortodontik tedavi ile tedavi edilemediği durumlar

 • Çeşitli sendromların neden olduğu çene ve yüz deformitelerinin neden olduğu durumlar

Yukarı