Ortodonti, Ortodontist Nedir?

Dr. Oytun MANAV - O.M.O.K. / Ortodonti, Ortodontist Nedir?
Önceki Sayfa
Ortodonti, konumu bozuk olan dişleri ve çeneleri düzelten, dişhekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. “Ortodonti” kelimesi Latince’den türemiştir ve “düzgün diş” anlamına gelmektedir.

Ortodontist – veya ortodonti uzmanı – 5 yıllık genel dişhekimliği eğitimi üzerine ek 5 yıllık bir eğitim daha alarak ortodontik tedavileri yapmaya yetkili uzmandır. 

Sonradan alınan kurslarla sabit ortodontik tedavi yapılabilir mi?
Bir Dişhekimi sonradan belli kurslar alarak sabit ortodontik tedavinin nasıl yapıldığını öğrenerek bunu pratiğe dökmek isteyebilir. Bunda yasal olarak hiçbir sorun yoktur. Ancak ortodonti, kurslarla 3-5 veya 15-20 seanslık kurslarla öğrenilebilecek bir konuysa da hasta üzerinde uygulanabilecek bir konu değildir. Bilindiği üzere ortodontik tedaviler en az 1,5-2 yıl sürmekte, hatta bazen 4-5 yılda ancak tamamlanabilmektedir. Ayrıca dişlerin üzerinden tellerin çıkması ile sonra eren sabit tedavinin, sonraki dönemde de tedavi stabilitesi açısından kontrolü şarttır. Bu kadar uzun süreli bir tedavinin uygulayıcılarının yıllar süren bir eğitim süreci vardır. Bu süreci seanslık kurslarla tamamlayabilmek pek mümkün değildir. Sabit ortodontik tedavi, dişlere tellerin takılmasıyla başlar, ancak sonrasındaki problemlerin giderilmesi, yıllar süren ortodonti eğitiminin ve buna bağlı tecrübenin birikimi ile sağlanabilir.

Ortodonti, sonraki sayfalarda da göreceğiniz gibi dişlere tel takılmasından ibaret değildir. Ortodonti kavramı, birçok uygulama alanı olan ve detayları bilgi, beceri ve tecrübe ile elde edilen birikimlerin uygulanmasını kapsar. Bu bağlamda zaten pahalı ve uzun süreli bir tedavi olan sabit ortodontik tedavinin, ortodonti uzmanı tarafından uygulanmasının, dişhekiminin aldığı herhangi ortodonti kursları ile uygulanmasına kıyasla ortaya çıkacak sonuçlarının hastanın ve hasta yakınlarının takdirlerine bırakıyoruz.

Yukarı