Çene Eklemi (TME) Nedir?

Dr. Oytun MANAV - O.M.O.K. / Çene Eklemi (TME) Nedir?
Önceki Sayfa

TME (çene eklemi) nedir?
“Temporomandibuler eklem”, kafanın temporal kemiği ile mandibula (alt çene) birleşiminin oluşturduğu eklemin terimsel karşılığıdır. Kısaca TME olarak adlandırılır. Kastedilen alt çene eklemidir.

TME’nin basit anatomisi

TME’nin ağız kapalı ve ağız açık durumdaki konumu

 

TME problemi nedir?
TME problemi TME bölgesinde meydana gelen problemleri ifade eder. Vücudun diğer eklemlerinde olduğu gibi çene ekleminde de bazı problemler oluşabilmektedir. Ancak çene eklemi bölgesinin kendine has ve diğer vücut eklemleri ile birebir uyuşmayan özel anatomik ve fizyolojik özelliklerinden dolayı daha hassastır. TME’deki problemleri temelde iki başlık altında toplamak mümkünüdür. Bunlardan biri TME’nin patalojik problemleri, diğeri de mekanik sorunlarına bağlı problemlerdir.

 

Daha çok ne tür TME problemleri görülmektedir?
TME problemlerinin en sık rastlanan çeşidi eklem bölgesindeki kondil (çene ekleminin başı) ile kondilin hareketini kolaylaştıran eklem diskinin uyumsuz çalışmasıdır. Bu uyumsuz çalışma genellikle “klik” sesi ile dikkati çekmektedir. Sonraki aşamasında ağrı oluşabilir. Bu ağrı şiddetlenebilir, eklem bölgesinden daha farklı sesler gelmeye başlayabilir. TME’nin normal çalışma mekanizmasını, disk ile kondilin uyumsuz çalışmasını aşağıdaki animasyonlarda izleyebilirsiniz.

 

TME’de kondilin üzerindeki disk ile uyumlu çalışması

TME’de kondilin üzerindeki disk ile uyumsuz çalışması
Disk, ağız açıldıktan sonra yerine gelebiliyor (redükte olabiliyor)


TME’de kondilin üzerindeki disk ile uyumsuz çalışması
Disk, ağız açıldıktan sonra yerine gelemiyor (redükte olamıyor)

 

Yukarı