Tedavi Öncesi

Dr. Oytun MANAV - O.M.O.K. / Tedavi Öncesi
Önceki Sayfa

S: Ortodontik tedavi için yaş sınırı var mıdır?
C: Ortodontik tedavi, genelde 7-8 yaşlarında başlayabilmekle baraber, ağızda tedavi edilebilecek dişler olduğu sürece her yaşta uygulanabilir.

S: Sabit ortodontik tedaviye başlamak için hangi yaş uygundur?
C: Sabit ortodontik tedavi 9-10 yaşlarında başlayabilir. İskeletsel problemleri olan hastaların tedavilerinin bu yaşlarda başlaması uygundur.

S: Ortodontik tedaviye başlamak için 12 yaşı beklemek doğru mudur?
C: Hayır doğru değildir. Ortodontik tedaviye, problemin miktarına bağlı olarak mümkün olduğunca erken başlanmasının faydası vardır. İskeletsel problemleri olmamakla beraber, minör çapraşıklık problemlerinde ortodontik tedavi tüm daimi dişlerin tamamlanmaya başladığı yaş olan 12 yaşında başlayabilir.

S: Ergenlik döneminin başlamasının ortodontik tedavi ile ilişkisi var mıdır?
C: Evet, vardır. Özellikle çene bozukluklarında ortodontik düzeltim, ergenlik döneminin başladığı yaşlara kadar etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bu yaşlardan sonra çene düzeltimleri çok zor yapılmakta ve sadece ortodontik tedavi ile tatminkar sonuçlar elde edilemeyebilmektedir. 

S: Ortodontik tedavi öncesinde diş çekimi neden yapılır?
C: Ortodontik problemin çözülmesinde;

  • Dişlerin ortodontik tedavi sırasında düzeltim için çene arkına sığması mümkün değilse,

  • Ön açık kapanış bozukluklarında tedavi sonuçlarının kalıcı olarak kapatılmasına yardımcı olması amacıyla,

  • Tedavi sonrasında hastanın yüzünün profil görüntüsünde anlamlı değişiklikler elde etmek amacıyla diş çekimleri yapılır.

S- her isteyene ve/veya her hastaya ortodontik tedavi uygulanır mı?
C- ağız bakımı iyi olmayan,

  • -dişlerinde çürük olan,

  • -daha önceki süt dişleri veya daimi dişlerinin çürümesi sonucu ağızda kök parçaları kalan,

  • -dişlerinde bakteri plağı ve/veya diştaşı bulunan,

  • -dişeti kanaması olan,

  • -dişeti büyümesi olan,

  • -Alveol (çene) kemiğinde sorunlar olan

hastalara ortodontik tedavi uygulanamayacağı, uygulansa da başarılı olamayacağı kesindir. Ancak yukarıda yazılı bu durumların düzelmesi halinde ortodontik tedavi uygulanabilir.

Ayrıca;

-ağız bakımını, kas, sinirler veya zihinsel anlamda sorun yaşamaları nedeniyle yapamayanlar,

-zeka gelişiminde problem olup da ilerleyen zamanda zeka düzeyi artamayacak hastalar ve

-Diğer tıbbi konularda bakıma muhtaç olan hastalar için ortodontik tedavi uygulanması genellikle mümkün değildir.

Yukarı